Izdavanje | Kapije Zlatibora

Zašto Mi?

SPECIJALIZOVANA AGENCIJA U VLASNIŠTVU KOMPANIJE MODERN DESIGN CONSTRUCTION KOJA SE BAVI IZNAJMLJIVANJEM APARTMANA TURISTIMA

Naša kompanija je osnovala agenciju specijalizovanu za izdavanje apartmana turistima u ime vlasnika stambenih jedinica u partmanskom naselju Kapije Zlatibora. Nudimo budućim vlasnicima saradnju sa ciljem da, ukoliko to žele, stambene jedinice koje kupe od naše kompanije izdaju u zakup. Radi se o specijalizovanoj ponudi koja odstupa od uobičajenih modela zakupa i nudi vlasniku da od njega zakupi apartman veći broj dana u toku godine. Obaveza agencije je da u periodu trajanja zakupa ugovoreni broj dana popuni turistima i snosi sve troškove tog zakupa uključujući i troškove koje napravi sam vlasnik ukoliko u tom periodu bude koristio apartman za svoje potrebe (radi se o uobičajenim troškovima dnevnog čišćenja, pranja i zamene posteljine i peškira, nabavke hemijskih sredstava za čišćenje, papirne konfekcije, plaćanja boravišne takse, struje, komunalija, popravci sitnijih kvarova itd.). Sve bitne detalje vlasnik apartmana bi precizno ugovorio sa agencijom. Za tu uslugu agencija sebi zaračunava proviziju koja predstavlja određen procenat od ukupnog prihoda ostvarenog od prodaje. Ovaj oblik saradnje kupcima omogućuje da, osim za svoje potrebe, apartman koriste i za sticanje značajnijih prihoda. Na taj način bi, posle izvesnog vremena, sebi mogli da povrate sredstva uložena u kupovinu apartmana. U slučaju prihvatanja ove ponude kupac bi imao obavezu da apartman opremi tačno prema standardima koje propisuje agencija.

Translate »