Zašto Mi?

POSREDOVANJE SA SPECIJALIZOVANOM AGENCIJOM KOJA SE BAVI IZNAJMLJIVANJEM APARTMANA TURISTIMA

Naše preduzeće je razvilo saradnju sa specijalizovanim agencijama koje
se duže vremena na Zlatiboru uspešno bave izdavanjem apartmana
turistima. Nudimo kupcima direktno posredovanje sa nekom od takvih
agencija sa ciljem da, ukoliko to žele, apartmane koje kupe od našeg
preduzeća izdaju u zakup. Radi se o specijalizovanoj ponudi koja
odstupa od uobičajenih modela zakupa i nudi vlasniku da od njega
zakupi apartman veći broj dana u toku godine. Obaveza agencije je da
u periodu trajanja zakupa ugovoreni broj dana popuni turistima i snosi
sve troškove tog zakupa uključujući i troškove koje napravi sam vlasnik
ukoliko u tom periodu bude koristio apartman za svoje potrebe (radi se
o uobičajenim troškovima dnevnog čišćenja, pranja i zamene posteljine

i peškira, nabavke hemijskih sredstava za čišćenje, papirne konfekcije,
plaćanja boravišne takse, struje, komunalija, popravci sitnijih kvarova
itd.). Sve bitne detalje vlasnik apartmana bi precizno ugovorio sa
agencijom koja bi mu dala prednost nad drugim ponuđačima u
sklapanju Ugovora ukoliko je apartman kupio od našeg preduzeća. Za tu
uslugu agencija sebi zaračunava proviziju koja predstavlja određen
procenat od ukupnog prihoda ostvarenog od prodaje. Ovaj oblik
saradnje kupcima omogućuje da, osim za svoje potrebe, apartman
koriste i za sticanje značajnijih prihoda. Na taj način bi, posle izvesnog
vremena, sebi mogli da povrate sredstva uložena u kupovinu
apartmana. U slučaju prihvatanja ove ponude kupac bi imao obavezu
da apartman opremi tačno prema standardima koje propisuje
agencija.